10 De Offergave

Bovennatuurlijke patronen van verbinding, liefde, dankbaarheid, iets teruggeven en bloeien.

De Pelgrim verliest zijn huid die hij is ontgroeid en hij ziet het mysterie wat van hem is. Zijn kwetsbaarheid heeft hem sterk gemaakt. Terwijl hij zijn weg vervolgt, laten liefdevolle geesten zichzelf zien. Ze spreken teder over het prachtige leven. Het feeënvolk en de fata, de Landvaettir en de Aes Sidhe, de elementaire geesten en deva’s, het volk dat de vrede bewaart en de verborgen mensen die de wijsheid delen die de Pelgrim is vergeten.

Een lange en slanke fee, een geest van het land, pakt de hand van de Pelgrim vast en nodigt hem bij haar uit. Hij realiseert zich dat deze fee over een herstellende magie bezit. Door het bos lopen ze op een enorm glinsterend web. Hun voetstappen creëren trillingen. De Pelgrim is net een pasgeboren hert dat leert hoe het moet lopen, maar hij is een mens en dus vraagt hij zich af wat er zal gebeuren als hij van het pad afdwaalt.

‘Heb vertrouwen,’ zegt de fee. De Pelgrim herkent het wijze ontwerp van de wereld en ziet in dat alles goed is. De Pelgrim loopt verder. Het web verdwijnt diep in het woud en hoog in de lucht, maar alle wegen leiden naar het midden, waar de levensboom groeit. De wortels, takken en het web zijn verbonden met elkaar als een glinsterende bol waarin alles zich bevindt. Hier werd het lied van het leven voor het eerst gezongen. De Pelgrim luistert en hoort de geheime magie: ‘Ik vraag geen offergave, want ik ben Moeder Aarde en mijn liefde stroomt de aarde in.’

Net zoals de Pelgrim is de boom jong en moet constant gevoed worden met de energie die alles laat groeien en bloeien, de energie die belichaamd wordt door alles op aarde, de energie van liefde. Het lied gaat verder en de Pelgrim luistert naar de bezwering die vergeten is, maar niet meer verborgen is: Alles groeit en bloeit en zorgt ervoor dat het leven vloeit.

Op het pad van zijn voorouders stort de Pelgrim zijn hart uit vol eerbied en vreugde. Hij geeft dankbaar alle zegeningen terug die hij heeft gekregen. Geef Moeder Aarde liefde en je krijgt liefde terug. Dit is de wijsheid en de kern van de offergave.

Raad

Van wie houd jij? Van wat houd jij? Wat doe jij graag? Stel jezelf volledig open voor jezelf, voor je doel en voor de mensen van wie je houdt. Dan hebben jij en iedereen aan wie je jouw liefde geeft, pas succes. Geef jouw liefde aan de wereld en de wereld bloeit op. De energie van het leven laat dingen groeien en het leven groeit altijd, geeft altijd meer leven. Denk na over je keuzes. Zijn die alleen maar positief voor jou? Wat zijn de gevolgen voor anderen? Kun je een keuze maken waar jij van profiteert zonder dat het een nadelig effect op anderen heeft? Op Moeder Aarde? Jouw keuze is belangrijk. Wat je doet maakt een verschil. Als je jouw geluk, liefde, dankbaarheid en generositeit met de wereld deelt, dan deelt de wereld dat met jou.