AFFILIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN

KOPPENHOL UITGEVERIJ B.V.

Rozenstraat 3a
1214 BP  HILVERSUM
T. 035 – 6233373
F. 035 – 6217777
E. info@tarot.nl
W. www.tarot.nl
KvK  32065675
BTW NL806532361B01

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van deelnemers aan het affiliatiepartner programma van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl als zodanig geaccepteerde, affiliatiepartner. Door aanmelding voor het partner programma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en te hebben aanvaard.

ARTIKEL 2. DEELNAME

2.1 Elke rechts persoon kan deelnemer worden van het partner programma van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl door zich aan te melden bij suzanne@koppenholuitgeverij.nl.
2.2 Het is ter beoordeling van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl of een aanvrager als deelnemer aan het affiliate programma wordt toegelaten. Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 3. ALGEMENE TOELATINGSEISEN

 3.1 Aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

  • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven.
  • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige content.

3.2 Iedere website die deel neemt aan het affiliatepartner programma van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl dient zich te onthouden van:

  • erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter
  • misleiden van derden
  • schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden
  • bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten
  • conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl
  • discriminerend of aanstootgevend karakter

3.3 Opname van links naar Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

ARTIKEL 4. METINGEN

4.1 De affiliate partner ontvangt in overleg met Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl een afgesproken commissie van de productverkoop die tot stand komt via een link naar Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl vanaf de website of nieuwsbrief van de affiliate partner.
4.2 Plaatsing van links geschiedt naar goeddunken van de affiliate partner met in achtneming van artikel 3.
4.3 De verkopen worden gemeten aan de hand een trackingcode. Alle metingen van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

ARTIKEL 5. BETALINGEN

5.1 Uitbetaling geschiedt binnen 20 werkdagen op verzoek van de affiliate partner. Een verzoek kan worden ingediend nadat er 25,00 euro of meer is gerealiseerd.
5.2 Uitbetaling geschiedt via bank of giro overschrijving, mits dit een rekening uit de eurozone betreft en op naam staat van de affiliate partner.
5.3 Elk commissie wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl.

ARTIKEL 6. BEËINDIGING OVEREENKOMST

6.1 Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een affiliate partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de affiliate partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl affiliate programma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.
6.2 Als blijkt dat de affiliate partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere artikelen uit deze voorwaarden verliest de affiliate partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst, alsmede aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

ARTIKEL 7. WIJZIGEN VOORWAARDEN

7.1 Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl is ten allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
7.2 De affiliate partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de affiliate partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de affiliate partner deelname aan het affiliatepartner programma onmiddellijk te beëindiging. Indien de deelname wordt voortgezet wordt affiliate partner geacht de gewijzigde affiliate voorwaarden te hebben aanvaard.

ARTIKEL 8. SCHADE

8.1 Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl affiliate programma zal door Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl op de overtreder worden verhaald.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites. 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Op alle overeenkomsten door en met Tarot.nl/Koppenholuitgeverij.nl afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliate voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
Scroll naar top

Inloggen