fbpx

Filters

Het Schelpenorakel

Als kind werden wij vaak al aangetrokken door de fluisteringen van de zee en gefascineerd door de vormen en kleuren van al die mooie strandvondsten.

Weet je nog dat je de zee in de schelphorens kon horen ruizen. Intuïtief wist je dat zij je wat wilden vertellen. Via het ‘Schelpen Orakel’ kun je het weer  horen – en gaan begrijpen. Het is alleen al de moeite waard om je in verrukking te laten brengen door de schoonheid van de schelpen en hun bewoners, die al dit moois gecreëerd hebben: de weekdieren. Je kunt je door ze laten inspireren en als je met een open hart naar ze luistert kun je wellicht een hele diepe wijsheid horen.

Door de jaren heen heb ik geleerd veel aandacht te schenken aan de lessen die de van schelpen kreeg en aan de inzichten die ik heb opgedaan. Dit heeft mijn eigen leven en het leven van heel veel andere mensen getransformeerd. Ik voel mij heel bevoorrecht om deze fascinerende ervaringen met je te delen.

Ik hou van mijn naam, Shelley (Schelpje), want dat maakt dat ik mij één voel met de schelpen. Ik ben de Schelp van het gesproken en geschreven woord en ik wil je graag voorstellen aan de rest van mijn schelpenmaatjes. Of je dit boek nu gebruikt als bron van wetenschappelijke informatie over schelpen en weekdieren, als een instrument om je onderbewustzijn te verkennen of als een aanvulling op je eigen spirituele oefeningen, hoe je ook besluit om dit boek te gebruiken, je bewijst ons er een grote eer mee.

Het woord ‘orakel’ betekent ‘bron van wijze raad’. In het ‘Schelpen Orakel’ werken schelpen als instrument om verborgen gedachten en overtuigingen te openbaren en om allerlei vastgeroeste gewoonten te ontdekken die wellicht van grote invloed zijn op je huidige leven. Jijzelf bent de bron van de wijsheid die je door het gebruik van de schelpen kunt ontdekken. Je eigen onderbewustzijn bevat de kennis hoe je je beperkingen en de hindernissen kunt overwinnen. Zodra je jezelf daarvan bewust bent geworden heb je de mogelijkheid om er verandering in aan te brengen. Op deze manier stimuleert de informatie die de schelpen je geven dit bewustwordingsproces, zodat je zelf de keus kunt maken om je levensloop te veranderen. 

Het Boek

Het boek is het uiteindelijke resultaat van een levenslange zoektocht naar informatie, eerst over schelpen en vervolgens over de diepten en hoogten van ons bewustzijn. Omdat ik nooit dicht bij de zee heb gewoond, kreeg ik mijn eerste verzameling schelpen van mijn grootouders. Toen zij eens van een vakantie in Florida terugkwamen gaven zij hun vierjarige kleindochter de schelpen cadeau die zij op het strand bij elkaar gezocht hadden. Zelf op die jonge leeftijd stond ik in mijn familie al bekend om mijn nieuwsgierigheid en deze wondertjes van de natuur inspireerden mijn nieuwsgierigheid met een vernieuwde hevigheid.

Toen ik acht jaar was en mijn interesse in schelpen steeds groter werd, kochten mijn ouders het boek ‘The How and Why Wonder Book of Sea Shells’ van Donald F. Low voor mij. Voordat ik negen werd had ik het boek al helemaal van voor naar achteren verslonden. Ik was niet alleen geobsedeerd door de schelpen, maar ook door de dieren die ze creëren en deze kunstwerkjes van kalk bewonen. De wetenschappelijke naam voor deze weekdieren is ‘mollusca’, afstammend van het Latijnse woord dat ‘week’ betekent. Weekdieren zijn ongewervelde dieren, met andere woorden, zij hebben geen skelet. Zij gebruiken hun schelpen als een externe bron van structuur en ondersteuning. Sommige weekdieren, zoals de octopus, kunnen zonder schelp wel overleven, maar er bestaat geen enkele schelp zonder dat een of ander weekdier hem gemaakt heeft.

Aangezien ik niet tevreden was met alleen maar nadenken over de antwoorden die het boek van Donald F.Low op mijn vragen had, besloot ik een schelpenlogboek aan te leggen. Al gauw was er niets meer veilig voor mijn logboek als het om schelpenaangelegenheden ging. Ik begon kranten- en tijdschriftenartikelen uit te knippen en ook plaatjes uit kleurboeken voor kinderen. Toen ik op een dag bij mijn tante op bezoek was, werd ik helemaal gefascineerd door haar nieuwe douchegordijn. De roze plastic schelpen schreeuwden het uit om in mijn logboek geplakt te worden. Ik mocht van mijn tante niet alleen haar douchegordijn aan stukken knippen, maar ze hielp mij ook nog bij het inplakken van de plastic schelpjes in mijn logboek.

Gelukkig had ik daarna geen destructieve neigingen meer in verband met mijn hobby. Ik ontdekte al gauw een wereld aan bibliotheekboeken en ijverig nam ik elk stukje nieuwe informatie over in mijn logboek. Een van de eerste dingen die ik van mijn onderzoekingen leerde was dat biologen de grote hoeveelheid van al die duizenden schelpen verdeelden in vijf verschillende klassen. Ik kreeg al gauw door hoe ik elke schelp in een bepaalde klasse kon determineren. De schelpen die ik van mijn grootouders cadeau had gekregen waren te verdelen in twee klassen: slakkenhuizen en tweekleppigen (zoals mosselen, oesters en kamschelpen). Er zijn nog drie andere klassen: olifantstandjes (lijken op de slagtand van een olifant), chitons of keverslakken (de laagst ontwikkelde weekdieren met schelpen die uit acht afzonderlijke plaatjes bestaan en de inktvissen (zoals de octopus en de zeekat, waarvan de tentakels vanuit hun kop lijken te groeien).

Ik heb er jaren over gedaan, mede dank zij de medewerking van mijn familie, om uiteindelijk een zo volledig mogelijke collectie bij elkaar te krijgen, waarin schelpen van alle klassen vertegenwoordigd zijn. Ik leerde steeds meer over alles wat ik er maar over te weten kon komen, maar tegelijkertijd leidde de gewoonte uit mijn jeugd om naar het ‘waarom’ te vragen er toe een nieuw studieterrein aan te boren. Op mijn boekenplanken kwamen steeds meer boeken over metafysica naast mijn schelpenboeken te staan.

Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in paranormale onderwerpen, zodat ook mijn vrienden- en kennissenkring werd uitgebreid met mensen die de menselijke geest aan het verkennen waren. Op een dag zag een van die kennissen, Robert Wendler, in mijn appartement mijn schelpencollectie en hij zei dat hij een vrouw kende die schelpenreadings gaf. Er ontstond een explosie van vuurwerk in mijn hoofd. Wat een idee! Dat leek het perfecte huwelijk te zijn van mijn twee interessegebieden. Ik wilde gelijk een afspraak maken en Robert beloofde dat hij haar adres zou opzoeken. Jammer genoeg, kon hij het niet meer vinden. Toen hij zag hoe teleurgesteld ik was, vroeg hij mij: ‘Waarom ga je dat niet met je eigen schelpen doen?’ Ik had er zo mijn twijfels over, maar ik besloot het te gaan proberen. Ik had tenslotte meer dan tweehonderd schelpen in mijn verzameling. Ik kon hierbij terugvallen op de kennis die al mijn hele leven had verzameld – de naam van de schelp, de anatomie en het gedrag van het weekdier en hun interactie met de mens – en na een week wist ik wat elke schelp voor betekenis had in relatie tot de menselijke levensloop. Mijn waardevolle logboek had nu een doel gekregen.

Ondanks dat ik op een wetenschappelijke manier in de metafysische wereld op onderzoek uitging, waagde ik nog niet zo makkelijk de sprong naar het orakelen met de schelpen. Ik had aantoonbare bewijzen nodig voor de betekenissen die aan elke schelp had toebedacht. Ik voelde mij niet alleen verantwoordelijk om een interpretatie te geven van ‘wat’ de schelp betekent, maar ik wilde usdesign-const ook verklaren ‘waarom’.

In mijn zoektocht vond ik vier bronnen van waaruit ik de betekenissen kon afleiden. Hierop gebaseerd maakte ik vier categorieën van schelpen: Gedrag, Interactie, Naam en Uiterlijk, en Intuïtie. De betekenis van de eerste groep, Gedrag, heb ik afgeleid van het gedrag of de anatomie van de weekdieren. In de tweede categorie, Interactie, is de betekenis afgeleid van de wisselwerking tussen de schelp en de mens. In de derde groep, Naam en Uiterlijk, is de betekenis gebaseerd op de naam en het uiterlijk van de schelp. En betekenis van de laatste categorie, Intuïtie, is gebaseerd op intuïtie of intentie.

Toen Robert een maand later weer bij mij op bezoek kwam nam hij mij even apart en hij vroeg of ik er nog over nagedacht had om mijn schelpen voor readings te gaan gebruiken. Hoewel ik er zeker van was dat ik achter hun betekenis was gekomen, had ik er verder nog niets mee gedaan. Omdat ik bang was voor kritiek had ik nog met niemand over mijn experiment gepraat, zelf niet net mijn familie. Toen Robert vroeg of ik hem in elk geval een reading wilde geven, zei ik nerveus dat ik het wel wilde proberen. Hij liep naar mijn verzameling en koos er twee schelpen uit. De moed zonk mij in de schoenen. Uit al die tweehonderd schelpen had hij er maar twee uitgekozen. Ik kende Robert nauwelijks en wat zou ik met maar twee schelpen over hem kunnen vertellen? Ik zag dat de ene schelp, de Bisschopsmijter, religie betekende. De andere schelp was een indicatie dat iemand in een kringetje rondloopt op weg naar nergens. Trillend van de zenuwen gaf ik mijn eerste schelpenreading: ‘Ik weet niet waarom, Robert, maar in religieus opzicht lijkt het of je in een vicieuze cirkel terecht bent gekomen, je blijft maar in een kringetje rondlopen, maar het leidt tot niets.’ Hij keek stomverbaasd om vervolgens met een glimlach ja te knikken. Hij vertelde mij toen dat hij aan het seminarium gestudeerd had. Het feit dat hij zich aangetrokken voelde tot een combinatie van schelpen die zijn religieuze strijd lieten zien, liet voor mij geen twijfel over dat het mogelijk was om de schelpen voor readings te gebruiken. Ik was om en er was geen weg meer terug.

Twaalf jaar lang gaf ik alleen readings aan mijn familieleden en goede vrienden om waardevolle praktijkervaring op te doen. Ik begon ook met een nieuwe lijst van werkzaamheden. Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik schelpen met bepaalde betekenissen die ik graag voor mijn readings wilde hebben. Mijn schelpenwensenlijstje, vroeger gebaseerd op uiterlijke schoonheid, stond al gauw vol met schelpen die ik nodig had om hun bijdrage te leveren voor mijn schelpenorakel. Om hieraan te voldoen werd mijn schelpencollectie uitgebreid, zodat deze uiteindelijk meer dan vierhonderd schelpen vanuit de hele wereld vertegenwoordigde. Hiervan heb ik er tweehonderd uitgezocht, zodat jij er van kunt genieten.

Het Schelpen Orakelset bevat dit boekje, vier grote overzichtskaarten met afbeeldingen van alle schelpen in kleur en tweehonderd schelpenkaartjes in kleur. Hier volgt een korte samenvatting van de gebruiksaanwijzing: Om je op weg te helpen bij je reading, kun je een korte blik werpen op de vier overzichtskaarten van elke groep. Zij stellen je in staat om makkelijk en snel alle schelpen van de hele collectie te zien en vanuit dit perspectief kies je de schelpen, die het meest in het oog springen of die waarbij de meeste afkeer voelt. Je zoekt de corresponderende kaarten er bij en je legt ze zodanig in een bepaalde volgorde voor je neer dat het goed voor je voelt. Daarna draai je ze om en kun je lezen wat de betekenis van elke kaart is. De latere hoofdstukken bevatten meer specifieke instructies voor diverse legmethoden en het interpreteren van de readings. Ook worden er voorbeelden van readings gegeven en een uitgebreide uitleg van iedere schelp apart.

De vier betekenisgroepen zijn in volgorde gerangschikt van de mate van wetenschappelijk gefundeerde uitleg. Omdat ik een schelpenreader met een wetenschappelijke achtergrond ben, voelde ik mij in het begin het prettigst als de betekenis gebaseerd was op het gedrag en de anatomie van het weekdier. Ik voelde mij ook prima als de betekenis verbonden was aan de inventiviteit van de mensheid om schelpen en hun bewoners te gebruiken als bijvoorbeeld geld, gebruiksvoorwerp en medicijnen of als bron van religieuze, kunstzinnige of wetenschappelijke inspiratie.

Ik was minder zeker van mijn zaak over de betekenis van de beschreven schelpen die gebaseerd was op de naam van de schelp, omdat de gevoelswaarde hierbij vaak nogal subjectief is. Ik had er echter toch wel genoeg vertouwen in, zodat ik met deze drie betekenisgroepen begon voor het ‘Schelpen Orakel’. De vierde groep kwam pas op een later tijdstip in mijn werk op mijn weg. Ik kwam er achter dat de belangrijkste kwalificatie die we aan de betekenis van een schelp kunnen geven helemaal niet door mij in een boek kan worden aangegeven. Dat is namelijk de intentie die we aan geven. In de praktijk merkte ik dat het er helemaal niet toe doet waar de betekenis van een schelp vandaan komt, als er eenmaal een betekenis is vastgesteld voor een bepaalde schelp. Wetenschappelijk bewijs kan een bepaalde betekenis bevestigen, maar de intentie krijgt boven alles voorrang.

Omdat ik nog steeds een wetenschappelijk bewustzijn bezit, wil ik graag een aantal technische zaken uitleggen. Dit boek is heet ‘Schelpen Orakel. Wat schelpen onthullen over je ware aard’. Onder schelpen versta ik uiteraard alle zeeschelpen, maar niet alle schelpen komen uit de zee. Tot een bepaalde klasse, de slakkenhuizen, behoren ook de landslakken. Deze weekdieren ademen door middel van longen en niet door middel van kieuwen. Sommige landslakken komen voor in de groep waarin de betekenissen gebaseerd zijn op het gedrag van zeeslakken. Verder worden er dieren besproken die wel in de zee leven, maar absoluut geen weekdier zijn. Zeesterren, Zee-egels en Zanddollars zijn Echinodermata (stekelhuidigen). Zij zijn, net als zeepaardjes en koraal, aan het boek toegevoegd omdat zij in de nabijheid van weekdieren leven en hun gedrag een goede bijdrage aan de lijst toevoegt.

Toen mijn schelpenreadings door mond tot mondreclame bekend werden, kreeg ik uitnodigingen om op paranormale beurzen readings te komen geven. Om te voorkomen dat mijn schelpen zouden beschadigen door het heen en weer reizen, maakte ik foto’s van ze. Ik ontdekte dat de foto’s een uitstekende vervanging waren. Tot mijn grote genoegen constateerde ik dat de onbewuste boodschappen nog steeds door de foto’s naar boven kunnen komen. Ik bied je nu dit Schelpen Orakelset, zodat je dit buitengewone geschenk zelf kunt ervaren. Moeder Natuur heeft ons zoveel te leren, als we er maar naar willen luisteren.

De volgende bladzijden bevatten wat ik noem ‘de taal van de schelpen’. Om je te helpen om je eigen interpretatievaardigheid te ontdekken, heb ik een aantal fragmenten van readings toegevoegd, die een breed spectrum vertegenwoordigen van dat wat ik heb aangetoond. Ik hoop dat je net zoveel inzicht door de lessen van de schelpen zult krijgen als ik en ik hoop dat ze nog veel meer in petto voor je zullen hebben.

Uit: Het Schelpenorakel

OVER ONS

De reis door je eigen geest is het meest uitdagende en ook meest waardevolle avontuur dat je aan kunt gaan. Maar, je kunt natuurlijk niet op reis gaan zonder de juiste bagage. De tarot producten van het Koppenhol zijn ontworpen om door je innerlijke landschap te navigeren, en je kwaliteiten te ontdekken en te vieren. We hopen dat je tarot producten vindt die je raken, uitdagen en je ziel voeden. 

CONTACT

Koppenhol Uitgeverij
Rozenstraat 3a
1214 BP Hilversum

T. 0031 (0)35 6233373
E. info@koppenholuitgeverij.nl