De Gehangene, de grote arcana

De Gehangene
Ommekeer
Een mooie jongeman, die erg op de Dwaas lijkt, hangt met zijn rechtervoet aan een op een T gelijkend kruis, dat van pas gehakt hout gemaakt is en waar het groen nog aan zit. Zijn linkerbeen hangt ontspannen achter zijn rechter en vormt zodoende nog een kruis. Zijn armen zijn achter zijn rug gekruist en bij elkaar gebonden en geven op deze manier een gevoel van machteloosheid en onbehagen. Maar zijn blik is helemaal ontspannen en tevreden, zijn uitstraling toont kalmte en gelukzaligheid, zijn hoofd is omgeven door een aura van licht. Deze kaart toont op het eerste gezicht ontspannenheid in machteloosheid, gelukzaligheid in combinatie met onbehagen, zoals bij de verlichting van Jezus door de kruisiging.Het is de ontspanning, die op de totale aanvaarding volgt, die bij de Gerechtigheid heeft plaatsgevonden.Dat is het dus, wat achter het doek van de Gerechtigheid verborgen is. De eenvoudige en heldere wereld was slechts een val. De dingen liggen toch anders dan je had verwacht, en is praktisch het tegenovergestelde daarvan. Alles heeft zich van binnen naar buiten gekeerd en van boven naar beneden. Plotseling ben je vastgebonden. Wat nu?De Gehangene is ontspannen, er is geen stress, geen strijd. Zijn handen zijn machteloos.Hoe anders ziet het kruis van de Gehangene eruit dan het christelijke kruis met de lijdende Jezus. Met een simpele beweging hebben E. Waite en P. Smith schoonheid en positiviteit in de christelijke mythe van het kruis gelegd. Jezus lijdt niet langer voor onze zonden, hij verheugt zich daarentegen in zijn verdiende gelukzaligheid.De Kluizenaar op de bergtop moest de moeilijke weg naar boven gaan om het licht te vinden. De Gehangene is de Kluizenaar, die alles omgekeerd ziet: hij kent geen inspanning. Het licht zit niet meer in een klein lampje opgesloten. Nu is hij van licht vervuld, nu is zijn eigen hoofd, zijn eigen lichaam verlicht. De Kluizenaar heeft de berg beklommen, om God te vinden; de Gehangene is God die de berg afdaalt om hem te ontmoeten. Hij is de Dwaas die in de afgrond valt. Op een ander niveau is de Gehangene het symbool voor de inwijding in de spirituele mysteriën, de overgave aan een spirituele meester om de diepte van het eigen wezen te ontdekken.
Duiding
  • omgekeerde zienswijze
  • aanvaarden van feiten
  • overgave
  • gebondenheid aan de materiële wereld
  • vrijheid van bewustzijn
  • geduld, ontspanning
De dingen zijn niet zoals je ze hebt voorgesteld. Er vindt een grote verandering in je leven plaats. Plotseling past niets meer in het beeld, dat je van de wereld had gevormd. Alles lijkt op zijn kop te staan, de verwarring is groot! Je wilt de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, je staat open voor het nieuwe, je leert te accepteren. Je bent positief en geduldig, maar tegelijkertijd levendig, wakker en gelukzalig. Je geest heeft je rust gegeven en je hebt het vermoeden gekregen, wat het betekent in het hier en nu te leven.Laat alle denkbeelden los, ga op je hoofd staan en bekijk al je problemen eens vanuit een ander perspectief!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *