fbpx

Filter

Twee mogelijke keuzen, hulp bij het nemen van een beslissing

Bron: uit het boek Met de tarot op pad van Hajo Banzhaf, de kaarten zijn afkomstig uit het deck The Light Seer's Tarot.

Bijzonderheid: Deze legmethode maakt duidelijk dat de vraagsteller altijd meerdere mogelijkheden heeft en niet is gebonden aan één keuze.

De tarot kan geen beslissingen voor je nemen. Het kan je wel helpen om de invloeden te zien van de thema’s die bij de vraag horen. Het keuzespel is niet geschikt voor vragen die alleen met ja of nee beantwoord kunnen worden. Het laat twee keuzes zien, en laat het aan de vraagsteller om een keuze te maken. Deze legmethode maakt duidelijk dat de tarot een ware bron van inzicht is, die niemand wil belemmeren in zijn/haar keuzes. De kaarten laten weliswaar zien wat de gevolgen kunnen zijn van een beslissing, maar geven geen oordeel over de keuze.

Voorbeeld vragen: 

Typerende vragen: Wat zijn de gevolgen wanneer ik deze keuze maak? Wat gebeurt er wanneer ik voor de ene en niet voor de andere optie kies?

Doel van de legging:

Deze legmethode maakt duidelijk dat de vraagsteller altijd meerdere mogelijkheden heeft en niet is gebonden aan één keuze.

keuzespel 

De betekenis van de afzonderlijke posities

Leg zeven kaarten als volgt neer:

7 = de significator*. Deze geeft een beeld van de achtergrond van de vraag of het probleem. Het laat zien hoe moeilijk of makkelijk de beslissing kan worden genomen.

3,1,5 = Deze kaarten laten in deze volgorde zien wat er gebeurt wanneer de vraagsteller voor optie A kiest.

4,2,6, = Deze kaarten laten zien wat er gebeurt wanneer de vraagsteller voor optie B kiest.

Werkwijze bij de duiding

De kaarten worden in een bijzondere volgorde gelegd. Dit heeft te maken met het ontstaan van deze legmethode. Het heeft verder geen diepere betekenis.

 • Begin met positie 7. Deze kaart kan je laten zien wat er met de vraag aan de hand is of wat de aanleiding tot de vraag is. Het laat je ook zien waar je op moet letten als je een beslissing neemt, of hoe je de beslissing moet nemen.
 • Duid nu de bovenste kaarten in de juiste volgorde: 3, 1 en dan 5.
 • Duid de onderste kaarten in de juiste volgorde: 4, 2 en dan 6.
 • Weeg af welke keuze het meest gunstig voor jou is. Bedenk dat de eerste kaart (3 en 4) laat zien hoe de ontwikkeling begint. De volgende twee kaarten (1 en 2) tonen je hoe het verder gaat. De laatste twee kaarten (5 en 6) vertellen je wat het resultaat is van de ontwikkeling.

De kaarten 5 en 6 zijn het meest belangrijk, omdat ze iets vertellen over de langere termijn. Bij vragen over vooruitzichten, bijvoorbeeld voor een relatie, huwelijk of studie, zijn de kaarten niet aan een bepaald tijdvak gebonden.

Signaalkaarten

Bij deze legmethode zijn er enkele signaalkaarten die laten zien welke alternatieven de favoriet van de tarot zijn. Als een van de onderstaande kaarten op een van de beide wegen ligt, dan is dit een duidelijk advies om deze richting in te slaan. Alleen op positie 7 hebben deze kaarten geen speciale betekenis.

 • De Geliefden (VI) betekent dat de beslissing innerlijk al genomen is in het voordeel van de weg waarop deze kaart ligt.
 • De kaart Rad van Fortuin (X) laat zien dat de vraagsteller geen vrije keuze heeft, maar in ieder geval in het begin de weg moet gaan waarop deze kaart ligt.
 • De Ster (XVII) wijst naar de toekomst.
 • Het Oordeel (XX) laat zien waar de meest diepgaande en meest verrijkende ervaring kan worden opgedaan, en waar de oplossing/verlossing ligt.
 • De Wereld (XXI) staat voor de juiste, de ware plaats. Daar waar de vraagsteller thuishoort.

Als er op beide wegen signaalkaarten liggen, is het goed om na te gaan of beide wegen tegelijkertijd of na elkaar kunnen worden bewandeld. Anders moet je een keuze maken, wat niet gemakkelijk is. Er is geen formule om een keuze te maken, maar de ervaring leert ons het volgende:

 • De Geliefden is de zwakste kaart. Deze kan door alle andere kaarten overtroefd worden.
 • Het Rad van Fortuin heeft iets dwingends. Om deze weg kun je niet heen. Hoe lang je deze weg moet bewandelen, is afhankelijk van de plek waar de kaart ligt: aan het begin, in het midden of aan het einde.
 • De Ster laat de weg naar de toekomst zien, maar deze weg is niet helemaal vrij als er andere signaalkaarten op een andere weg liggen. De Ster kan ook een aanwijzing zijn om deze weg in het achterhoofd te houden, en deze later in te slaan.
 • Het Oordeel toont een belangrijke oplossing of verlossing. Je moet deze echter eerst (onder)vinden voordat je een nieuwe weg in kan slaan.
 • De Wereld is de belangrijkste signaalkaart. De kant waar deze ligt laat zien waar je thuis bent. Daarmee is deze weg de favoriet van de tarot.

*Een significator wordt ook wel een signaalkaart of persoonskaart genoemd. Deze kaart geeft aan voor wie de tarot gelegd gaat worden. Je kunt voor een man de Keizer gebruiken, voor de vrouw de Keizerin, of je kunt een hofkaart kiezen.

 

Über uns

Den eigenen Geist zur erkunden ist ein wunderbares Abenteuer und eine große Herausforderung. Bei einer spannenden Reise ist die richtige Ausrüstung besonders wichtig. Die Tarot Produkte von Koppenhol sind entwickelt, um dich bei deiner Reise durch dein Inneres zu begleiten und deine eigenen Qualitäten zu entdecken. Wir hoffen, dass du bei uns genau die Werke findest, die deinen Geist ermutigen und deine Seele berühren.

Kontakt

Tarot.nl
Rozenstraat 3a
1214 BP Hilversum

T. 0031 (0)35 6233373
E. info@koppenholuitgeverij.nl