Rückgabe & Umtausch

Kann ich meine gekauften Produkte immer zurückgeben?
Haben Sie Ihre Meinung geändert und möchten Ihr Produkt zurückgeben? Dies kann innerhalb von 90 Tagen nach Eingang Ihrer Bestellung erfolgen. Die Rücksendung des Produktes erfolgt leider auf eigene Kosten.Bitte beachten Sie folgende Kriterien, wenn Sie Ihre Produkte zurücksenden:
  • Bereits geöffnete Verpackungen werden nicht akzeptiert.
  • Wir können Rücksendungen nur dann akzeptieren, wenn sie unbeschädigt, in der Originalverpackung und in einem stabilen Versandkarton versendet wurden. Für Produkte, die Beschädigungen oder Gebrauchsspuren aufweisen, behalten wir uns das Recht vor, die Rücksendung abzulehnen oder den Schaden in Rechnung zu stellen.
Für alle Bestellungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie hier finden.Rücksendungen sind bei uns nicht kostenlos!Tipps:
  • Tipps:- Verlangen Sie immer eine Versandbestätigung, wenn Sie Ihre Rücksendung bei DHL aufgeben. – Öffnen Sie den Versandkarton und die Originalverpackung vorsichtig, damit Sie sie für eine mögliche Rücksendung der Bestellung verwenden können.
Maak de verzenddoos en originele verpakking zorgvuldig open, zodat je deze weer kunt gebruiken om de bestelling eventueel terug te sturen.
Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen dat je de overeenkomst wil herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Als je gebruik maakt van onze vrijwillige retourservice van 30 dagen, is retourneren gratis.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen verzegeld verzonden worden, mogen enkel verzegeld worden geretourneerd. Indien je de verzegeling hebt verbroken, kunnen de producten niet meer retour.