How to read tarot cards

By Nena

In my previous blog, I mentioned that I bought a Rider Waite deck years ago. I had been looking for the answer to the question “What actually is tarot?”. Now I want to understand how to read these cards.

Learning the meaning of the cards?

In my previous blog, I also wrote that I had read what tarot is, on the Biddy tarot site. And I found much more information. The site made me really enthusiastic, because according to founder Brigit there is no need to learn the meaning of the cards by heart. Phew, what a relief! I had given up before, because I could not learn the meanings. So what do I need to do?

Webinar of Biddy Tarot

I decided to register for the free webinar “How To Quickly Read Any Tarot Card Intuitively Without Memorising All 78 Cards”. I am burning with curiousity. Brigit explains very enthusiastically and clearly, about tarot. Her most important message is: ‘Put that (tarot) book away! In the hour that follows she teaches me to trust my intuition. For example, if I have a question about my spiritual development, I can draw a card and put a name to what I see on the card. My ‘interpretation’ of the images into words is already an important first step.

My card

To make it more concrete, I have just drawn a card: Strength. Wow! You can almost touch the elements of the card. I see a woman stroking a lion. That takes courage, I think to myself. I see the lemniscate sign above her head, the symbol for infinity. She is wearing flowers in her hair and I see flowers wrapped around her dress. She is standing together with the lion, in the middle of nature. My interpretation of this is that I am stronger and braver than I think. That I am on the right path and that I have the right to continue. As I write all this down, I notice that I am afraid that my interpretation is not ‘right’. I take myself in hand because I know that it is not about ‘right’ or ‘wrong’.

Brigit talks about numerology and I see in her presentation that the number eight, belonging to the Power card, stands for action. How apt and appropriate! I want to get started with my spiritual development. Now!

The next step

Brigit makes it clear that learning to read tarot means that I have to put in a lot of practice. That I need to become familiar with the cards and their multifaceted messages. I find it reassuring that I don’t need supernatural abilities to read and understand the tarot. During the webinar, Brigit presents her online course ‘Master the Tarot card meanings’. I have to admit that this makes me very eager….I am ready for the next step in my spiritual development. The Force card already forewarned me 😊

In mijn vorige blog heb ik verteld dat ik jaren geleden een Rider Waite deck heb gekocht. Ik heb het antwoord gezocht op de vraag wat tarot nu eigenlijk is. Nu wil ik weten hoe ik deze kaarten kan lezen.

Betekenis van de kaarten leren?

In mijn vorige blog schreef ik al dat ik op de site van Biddy tarot las wat tarot nu eigenlijk is. En, ik vond nog veel meer informatie. De site maakte me enthousiast, omdat ik volgens grondlegster Brigit de betekenis van de kaarten niet uit mijn hoofd hoef te leren. Pfff, dat is een hele opluchting! Ik haakte namelijk eerder af, omdat ik de betekenissen niet in mijn hoofd kreeg. Maar wat moet ik dan wel doen?

Webinar van Biddy Tarot

Ik besluit me in te schrijven voor het gratis webinar How To Quickly Read Any Tarot Card Intuitively Without Memorising All 78 Cards. Ik ben super nieuwsgierig. Brigit vertelt heel enthousiast en helder over tarot. Haar belangrijkste boodschap: ‘Leg dat (tarot)boek weg!’ Ze leert me in het uur dat volgt dat ik mijn intuïtie mag vertrouwen. Als ik bijvoorbeeld een vraag heb over mijn spirituele ontwikkeling, kan ik een kaart trekken en benoemen wat ik allemaal op de kaart zie. Mijn ‘vertaling’ van de beelden in woorden is al een belangrijke eerste stap.

Mijn kaart

Om het wat concreter te maken, heb ik net een kaart getrokken: Kracht. Wauw! De uitstraling van de kaart is bijna voelbaar. Ik zie een vrouw die een leeuw aait. Daar is moed voor nodig, denk ik bij mezelf. Ik zie het lemniscaat teken boven haar hoofd, het symbool voor oneindigheid. Ze draagt bloemen op haar hoofd en ik zie bloemen rondom haar jurk. Ze staat, samen met de leeuw, in de natuur. De interpretatie die ik hieraan geef, is dat ik sterker en moediger ben dan ik denk. Dat ik op het goede pad zit en door mag gaan. Terwijl ik dit allemaal opschrijf, merk ik dat ik bang ben dat mijn interpretatie niet ‘juist’ is. Ik spreek mezelf toe, want ik weet dat het niet gaat over ‘goed’ of ‘fout’.

Brigit vertelt over numerologie en ik zie in haar presentatie dat het cijfer acht, behorende bij de Kracht kaart, staat voor actie. Hoe treffend en toepasselijk! Ik wil aan de slag met mijn spirituele ontwikkeling. Nu!

De volgende stap

Brigit maakt duidelijk dat tarot leren lezen betekent dat ik veel moet oefenen. Dat ik vertrouwd moet raken met de kaarten en hun veelzijdige boodschappen. Ik vind het een geruststellende gedachte dat ik niet hoef te beschikken over bovennatuurlijke gaven om de tarot te kunnen lezen en begrijpen. Tijdens het webinar presenteert Brigit haar online cursus Master the Tarot card meanings. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier erg enthousiast van raak. Ik ben toe aan de volgende stap in mijn spirituele ontwikkeling. De Kracht kaart vertelde het me al 😊

In mijn vorige blog heb ik verteld dat ik jaren geleden een Rider Waite deck heb gekocht. Ik heb het antwoord gezocht op de vraag wat tarot nu eigenlijk is. Nu wil ik weten hoe ik deze kaarten kan lezen.

Betekenis van de kaarten leren?

In mijn vorige blog schreef ik al dat ik op de site van Biddy tarot las wat tarot nu eigenlijk is. En, ik vond nog veel meer informatie. De site maakte me enthousiast, omdat ik volgens grondlegster Brigit de betekenis van de kaarten niet uit mijn hoofd hoef te leren. Pfff, dat is een hele opluchting! Ik haakte namelijk eerder af, omdat ik de betekenissen niet in mijn hoofd kreeg. Maar wat moet ik dan wel doen?

Webinar van Biddy Tarot

Ik besluit me in te schrijven voor het gratis webinar How To Quickly Read Any Tarot Card Intuitively Without Memorising All 78 Cards. Ik ben super nieuwsgierig. Brigit vertelt heel enthousiast en helder over tarot. Haar belangrijkste boodschap: ‘Leg dat (tarot)boek weg!’ Ze leert me in het uur dat volgt dat ik mijn intuïtie mag vertrouwen. Als ik bijvoorbeeld een vraag heb over mijn spirituele ontwikkeling, kan ik een kaart trekken en benoemen wat ik allemaal op de kaart zie. Mijn ‘vertaling’ van de beelden in woorden is al een belangrijke eerste stap.

Mijn kaart

Om het wat concreter te maken, heb ik net een kaart getrokken: Kracht. Wauw! De uitstraling van de kaart is bijna voelbaar. Ik zie een vrouw die een leeuw aait. Daar is moed voor nodig, denk ik bij mezelf. Ik zie het lemniscaat teken boven haar hoofd, het symbool voor oneindigheid. Ze draagt bloemen op haar hoofd en ik zie bloemen rondom haar jurk. Ze staat, samen met de leeuw, in de natuur. De interpretatie die ik hieraan geef, is dat ik sterker en moediger ben dan ik denk. Dat ik op het goede pad zit en door mag gaan. Terwijl ik dit allemaal opschrijf, merk ik dat ik bang ben dat mijn interpretatie niet ‘juist’ is. Ik spreek mezelf toe, want ik weet dat het niet gaat over ‘goed’ of ‘fout’.

Brigit vertelt over numerologie en ik zie in haar presentatie dat het cijfer acht, behorende bij de Kracht kaart, staat voor actie. Hoe treffend en toepasselijk! Ik wil aan de slag met mijn spirituele ontwikkeling. Nu!

De volgende stap

Brigit maakt duidelijk dat tarot leren lezen betekent dat ik veel moet oefenen. Dat ik vertrouwd moet raken met de kaarten en hun veelzijdige boodschappen. Ik vind het een geruststellende gedachte dat ik niet hoef te beschikken over bovennatuurlijke gaven om de tarot te kunnen lezen en begrijpen. Tijdens het webinar presenteert Brigit haar online cursus Master the Tarot card meanings. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier erg enthousiast van raak. Ik ben toe aan de volgende stap in mijn spirituele ontwikkeling. De Kracht kaart vertelde het me al 😊

Join Waitlist Wil je weten wanneer dit artikel weer op voorraad is?

Sign in

Free Shipping

All orders for eligible items amounting to €150 or more qualify for Free Shipping.

Delivery time

We do everything we can to deliver this item on time. However, it is possible in some cases that the delivery is delayed due to circumstances.

Delivery options

We offer different options for the delivery or collection of your order. You will see which options are available for your order when you finalise your order.

Shipping rates

An overview of our shipping rates for international destinations is given below.

Country shipping with an spend of:
Austria8,00Free shipping with every order of € 100,00 or more
Belgium4,95Free shipping from an order of € 50,00 or more
Bulgaria18,50Free shipping from an order of € 150,00 or more
Croatia18.50Free shipping from € 150.00 and above
Denmark8,00Free shipping from $100.00 and up
Finland18,50Free shipping with every order of € 150.00 or more
France8,00Free shipping for purchases of € 100.00 or more
Germany8,00Free shipping with every order of € 100.00 or more
Greece18,50Free shipping for purchases of € 150,00 or more
Hungary18,50Free shipping for purchases of € 150.00 or more
Ireland18,50Free shipping with every order of € 150.00 or more
Italy8,00Free shipping with every order of € 100,00 or more
Luxembourg8,00Free shipping for purchases of € 100,00 or more
Netherlands2,50Free shipping with every order of € 40,00 or more
Norway8,00Free shipping with every order of € 100.00 or more
Poland18.50Free shipping with every order of € 150.00 or more
Portugal18,50Free shipping with every order of € 150.00 or more
Romania18,50Free shipping from € 150.00 and above
Slovakia18,50Free shipping from every order of € 150.00 or more
Slovenia18,50Free shipping from every order of € 150.00 or more
Spain18,50Free shipping from € 150.00 or more
United Kingdom18,50Free shipping with every order of € 150.00 or more