Prijslijst

Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. We proberen de website zo actueel mogelijk te houden, mocht een door u besteld artikel onverhoopt toch niet meer leverbaar zijn, dan zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om eventuele alternatieve artikelen voor te stellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde Tarot.nl.