Rad van fortuin, de grote arcana

Het Rad van Fortuin
Levenstaak
Tijdens onze reis is dit de eerste kaart waarop geen mensen te zien zijn. In plaats van een menselijk figuur, bevindt zich in het midden een rad, en daaromheen een veelvoud van verschillende symbolen uit de Egyptische, Hebreeuwse en Christelijke overlevering. Het hele tafereel symboliseert het idee van stabiliteit en rust, te midden van voortdurende veranderingen. Aan alle cyclisch terugkerende verschijnselen ligt een intense eenheid ten grondslag, onafhankelijk van de verschillende mystieke leringen. Terwijl de Kluizenaar doorgaat in zichzelf te kijken, houdt het zuivere licht van bewustzijn niet lang stand. Spoedig moet hij bemerken, dat er meer in hem zit dan puur bewustzijn, namelijk dwaasheid en de eeuwig ronddraaiende gedachten van het verstand. Hij beseft dat er geen eeuwigdurende gevoelens of gedachten bestaan en dat nergens een vastgelegde identiteit bestaat. Er bestaat slechts het zich wentelende rad van gevoelens: liefde, haat, ergernis, passie, ja en nee, voor en tegen en steeds weer hetzelfde – als een perpetuum mobile.Hij ziet dat het centrum van deze cycloon zich precies in het midden van de geest bevindt en dat dit het enige punt is, dat niet verandert. Hij ziet in dat er chaos of kosmos, dwaasheid of zin bestaat, al naar gelang hij zich in zijn midden bevindt of niet.De Thora-rol van de Hogepriesteres is open gespreid, het spel geeft eindelijk een eerste blik op een middelpunt. Voor de eerste keer kun je beseffen waaruit de werkelijkheid bestaat, en hoe het denken werkt.In het levensrad verschijnen de vier Hebreeuwse letters van Gods naam (yod – he – vau – he), de vier levende gestalten uit het visioen van Ezechiël: de Engel, de Adelaar, de Leeuw en de Stier. Zij staan in verband met de vier elementen lucht, water, vuur en aarde, met de vier evangelisten en de vier vaste tekens van de dierenriem (Waterman, Schorpioen, Leeuw en Stier), en de vier alchemistische symbolen kwik, water, zwavel en zout. De vier Latijnse hoofdletters, die in het rad staan, kunnen op drie verschillende manieren gelezen worden. TORA (het rad van de Thora, de Wet, Dhamma, Tao, de schriftrol van de Hogepriesteres), ROTA (het levenswiel, het wiel van samsara, van de dierenriem, van karma) TARO (het rad van de tarot, van de voorspelling, van de I-Tjing)De nu ontrolde slang van de Magiër dringt in de diepte van de geest door, om het half menselijk, half dierlijke wezen te ontdekken en deze tot bewustzijn te brengen. De Sfinx, half vrouw, half leeuw, die de Wagenmenner heeft geprobeerd te overmeesteren, is uit het rad weggevlucht en staat er nu tegenover. Het optreden van de Menner werd slechts door zijn karma, zijn aangeleerde gedrag en zijn verleden bepaald. In deze kaart wordt hij zich er voor het eerst van bewust, dat hij niet de beheersing over zijn leven heeft.Het rad staat ook voor risico’s, spelen; winnen en verliezen in het grote spel van het leven. Het is een gevaarlijk spel, want het zwaard, dat op de tafel van de Magiër lag, wordt nu door de Sfinx dreigend in de hand gehouden en deze eist waarheid en oprechtheid.
Duiding
  • de voortdurende wisselwerking tussen goede en slechte dingen
  • alles komt terug
  • karma
  • déjà-vu
  • in het centrum van de cycloon heerst stilte
Al je ervaringen, gevoelens en stemmingen herhalen zich. De meeste van je acties zijn in feite reacties. Stel je net als de Sfinx boven de gebeurtenissen en kijk toe. Mediteer over al je stemmingen en gevoelens, die blijvend veranderen – verdriet, ergernis, angst, liefde, seks. Overdenk de wisselwerking tussen goede en slechte dingen in je leven en denk aan je centrum, je Hara. Daar heerst de stilte, je voelt je niet meer met de uiterlijke gebeurtenissen verbonden.Deze kaart staat voor grote veranderingen in je leven. Je kijkt naar je oude levenspatronen en begint je verandering in eigen hand te nemen. Je bent in staat afstand tot je problemen te nemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *