De duivel, de grote arcana

De Duivel
Verleiding
Probeer God niet te dicht te naderen, misschien kom je niet meer terug. Icarus viel naar beneden en verbrandde tot as. Lucifer verloor elk licht en alle schoonheid en werd Satan. De Duivel is het verloren schaap uit het Nieuwe Testament, de mens, die volledig in de fout is gegaan.Waite’s afbeelding van de Duivel is zowel traditioneel als erg mooi. Alle kenmerken zijn aanwezig. Zwart staat voor onbewustheid en onwetendheid, de geitenbok met zijn afschuwelijke vleermuisvleugels, de vacht op zijn lichaam en de angstaanjagende vogelpoten. Het omgekeerde pentagram – de punt wijst naar beneden – symboliseert de aantrekkingskracht naar het laagste, de materie. De gehoornde zondaars – Adam en Eva – zijn met kettingen in de boeien geslagen, net als bij de Bijbelse val uit het paradijs. De huiveringwekkende fakkel herinnert aan helse pijnen en de wijd geopende ogen zijn bereid een vloek uit te spreken. Sex, woede en zonde, onbewustheid en gevangen zijn, onschuld en binding, dat komt allemaal in de ketting tot uitdrukking. De vrouw in de kaart Matigheid dacht dat ze zich niet met het lichaam vereenzelvigde, maar heeft nu ontdekt dat zij wel degelijk lichamelijk is. Ze dacht dat ze kon vliegen, in plaats daarvan vindt zij zichzelf in de hel terug. Ze had gedacht dat ze woede en seks achter zich had gelaten, maar de Duivel herinnert haar eraan: je bent je eigen toorn, je bent je eigen seks.De Duivel is het begin van deel drie van ons verhaal. Hij is zover gegaan als maar voor een menselijk wezen mogelijk is. Hij is datgene wat overblijft als je de illusie verloren hebt , dat je je leven kunt beheersen, dat je geluk en vervulling door middel van je verlangens kunt bereiken. En toch straalt zijn gezicht een zekere schoonheid uit. Misschien is het zijn gezichtsuitdrukking, de wijd geopende ogen, die je laten weten dat bewust zijn mogelijk en nodig is te midden van hartstocht, immoraliteit en zonde. De beide menselijke wezens zien eruit alsof ze zich amuseren. Ze zien er in elk geval niet uit als slaven. Hun houding is geriefelijk, rechtop, waardig, de ketting om hun hals hangt slap en hun handen zijn vrij. Ze kunnen zich ten alle tijde bevrijden. Hun slaaf zijn is vrijwillig, want zij verkiezen zelf de donkere kant, de verzoeking. Het is de uitdrukking van hun vrijheid, want ze begeven zich bewust in deze ervaring en daarom kan de vrijheid hen helemaal niet ontnomen worden. De Duivel denkt vast en zeker dat hij hen gebruiken kan, maar het kan ook zijn dat de twee hem gebruiken vanwege de opwindende belevenissen, alleen voor de pret.De Duivel is ook de andere kant van de Geliefden. In de kaart van de Geliefden is het leven zo geweldig en de wereld zo mooi, dat die twee in de realiteit van deze wereld en in zichzelf willen geloven. Ze willen het behulpzaam zijn vergeten en van de wereld nemen, wat deze te bieden heeft. Ze brengen een scheiding tussen zichzelf en de wereld tot stand. Ze zeggen: ‘Wij zijn hier en de wereld is daar’.En toch is deze scheiding van de wereld geen toevallige vergissing – het is de christelijke geschiedenis van Adam en Eva, die uit het paradijs verdreven werden, die een diepere betekenis heeft.Ze moesten verdreven worden. Het is niet zo, dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn, het is een grondregel van het leven. Als Adam niet was verdreven, was hij waarschijnlijk nooit de Christus geworden. Hij moest verdwijnen, voor hij weer thuis kon komen. Wat er nu te wachten staat, is zo diep mogelijk in de duisternis door te dringen. Zoals bij alle hoofdkaarten is het aanvaarden de weg naar de transcendentie. Ongehoorzaamheid is noodzakelijk om gehoorzaam te worden. Rebellie is noodzakelijk om onafhankelijk te worden. Iedere heilige heeft een verleden en iedere zondaar een toekomst. Bedenk dat en wees niet bang voor het verbodene. Bij deze kaart is het verbodene de weg. Volg hem helemaal, wees moedig, wees compleet – opdat het verbodene zijn aantrekkingskracht op je verliest. Ga met heel je hart. Onderzoek de zonde helemaal, onderzoek al zijn hoeken en gaten en maak er een eind aan. Op het moment dat je het hele spel door hebt, ben je eruit. De Duivel staat ook voor het onderdrukte, het onbewuste van de samengebalde stof, materie. Hij is alles wat je als verdoemenis werd geleerd. Alles wat je in de donkerste hoeken van je bewustzijn verstopt en dat daar ongezien verrot.

Astrologische samenhang

Astrologisch gezien staat de Duivel voor het dierenriemteken Steenbok.
Duiding
  • verzoeking
  • egoïsme
  • afhankelijkheid op allerlei manieren
  • zwarte magie
Geloof je nog altijd in de Duivel ? De Duivel zit op zijn voetstuk en doet niets. Je hoeft alleen maar de ketens over je hoofd te halen en je bent vrij. Op het moment zit je in je gevoelens, je illusies, je duistere emoties verstrikt. Je ziet geen licht meer, je bent onwetend geworden . Je denkt dat de duivel achter je aan zit, dat hij over je wil beschikken, dat hij je wil bezitten. Je blijft jaloers, egoïstisch, de horizon heeft zich verkleind. Je bent afhankelijk van seks, van het goede leven, van televisie kijken … van wat dan ook. Open je ogen en zie in dat je de ketens zelf geslagen hebt. Je hebt de keuze, want je bent vrij!