De maan, de grote arcana

De Maan
Donkerheid
Een rode kreeft kruipt langzaam uit het water, hij heeft zodoende een zeer lange weg te gaan, die hem in de duisternis van de nacht voert. Een hond en een wolf blaffen tegen de Maan, die haar gouden licht op het pad werpt, dat tussen twee torens door kronkelt, de beide posten van de bekende wereld, naar het onbekende, naar het mystieke, het onontdekte. De kaart straalt een gevoel van magie, mysterie en droom uit. Intuïtie en verbeeldingskracht, zelfbewustzijn en twijfel, waarheid en begoocheling, dat alles bevindt zich in deze kaart. De Maan duidt het laatste deel van de reis aan, het is in vogelvlucht een samenvatting van ons hele leven, een laatste terugblik op ons gezamenlijke bestaan. De Maan laat de totale evolutie van het leven op onze planeet zien. Angst en verlangen worden door de wolf en de hond gesymboliseerd. Tussen de torens door gaan wij van het bekende naar het pure bewustzijn, dat door de Maan gesymboliseerd wordt. Het is onze laatste droom, omgeven door medegevoel en bewustzijn. Wanneer je nu op het pad terugkijkt, kunnen wij zien dat het uit puur goud gemaakt is, dat het licht niet echt verloren kon gaan, want de hele weg is verlicht.

Astrologische samenhang

Als symbool voor het dierenriemteken Vissen sluit de Maan de ring van de Zodiak, die met de Keizer (Ram) begon.
Duiding
  • ontvankelijkheid, vrouwelijkheid
  • het onbewuste
  • de kinderjaren
  • intuïtie, voorgevoelens, visioenen
Je voelt en ziet de beelden, visioenen, gedachten uit het onderbewustzijn omhoog komen en je verlangt naar het geheel – naar de eenheid van de zon en de maan, het mannelijke en het vrouwelijke. Je bevindt je ergens op de helft van de weg, je kunt niet meer terug, je aarzelt echter verder te gaan. Het visioen vertelt je met gesloten ogen in jezelf te kijken, en met al je vrouwelijke krachten, je intuïtie en geduld op weg te gaan. Het is tijd om al je gevoelens en gedachten onder ogen te zien, om jezelf helemaal te leren kennen. Met betrekking tot problemen, roept deze kaart op in het diepe te springen en naar de oorsprong van het probleem te kijken, en je niet met oppervlakkigheid tevreden te stellen.