De Wereld, de grote arcana

De Wereld
Juistheid
Een mooie vrouw danst vol vreugde dezelfde extatische dans als de Dwaas. Geen andere figuur uit ons verhaal heeft gedanst, want ieder van hen vertegenwoordigt slechts een enkele danspas van de Dwaas. Nu kunnen we de volledige dans zien, want alleen het geheel kan hem dansen. Het getal nul van de Dwaas is nu vergroot tot een krans, die het totale bestaan inhoudt.De dans van de Dwaas was een aangelegenheid met veel risico’s – op de rand van de afgrond. Nu is er geen gevaar meer. Nergens kan zij vallen, er is geen scheiding meer tussen boven en onder. Alles werd al geriskeerd en verloren, er valt niets meer te verliezen of te winnen, want waar alles verloren werd, werd alles gewonnen.Net als het Rad van Fortuin is ook de Wereld een mandala. De ene laat de diepere orde zien, die zich in de chaos verbergt, de andere toont de totale kosmos. En terwijl de vier wezens in het Rad van Fortuin volgens het wetboek leven, hebben zij nu alle vier hun boek verloren, want er is nu geen andere regel meer dan de dans van het bestaan.Maar waarom bedekt zij haar lenden met een sluier? Het naakte lichaam in de kaart de Geliefden en de Duivel, de Ster, de Zon en het Oordeel had niets te verbergen. Wat verbergt zij dan achter haar mooie stola? Zij verbergt het feit, dat zij androgyn is, een hermafrodiet of interseksueel. Adam en Eva, het vrouwelijke en het mannelijke, zijn voor altijd verenigd.
Duiding
  • universum, alles is één
  • samenklank, harmonie
  • vrijheid
  • sensualiteit
  • vervulling, transcendentie
Alles vindt zijn juiste plek. Je ziet het doel achter al je levenservaringen en aanvaardt met vreugde de menselijke voorwaarden op onze planeet. Als je tegen alles ja kunt zeggen, houdt iedere strijd op en jouw dans en de dans van het universum zijn één.Je merkt, dat je jezelf vervulling kan geven, dat alles in je zit, waarnaar je altijd buiten jezelf gezocht hebt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *