De Dood, de grote arcana

De Dood

De Dood komt. Bij veel tarotspelen blijft deze kaart zonder naam en onthult daarmee de verschrikking van het bewuste denken voor zijn eigen verlossing. Het traditionele besef van de dood is gebaseerd op angst. In het tarotspel van Waite wordt de Dood met liefde aanvaard en door deze acceptatie openen zich nieuwe perspectieven. Dat is de belofte op een nieuw leven – de mystieke roos op de vaandel en de zon aan de horizon – waardoor de kaart een zekere mildheid bevat. De Dood draagt een zwarte uitrusting en berijdt een prachtig wit paard, wiens passen het einde van de levenden aankondigen. De koning ligt al op de grond, de bisschop wacht biddend op zijn tijd, een kind met bloemen begroet hem opgewonden, terwijl de moeder met overgave in haar lot schijnt te berusten. De Dood treedt ieder op gelijke voet tegemoet, de jongeren en de ouderen, de spirituele en de aardverbondenen, de sterken en de zwakken. Op de achtergrond kun je de rivier de Styx herkennen, die deze wereld van de andere scheidt en daarop een boot die de zielen van de doden naar de andere oever brengt. Daar zie je twee torens die je een blik op het onbekende en in de toekomst gunnen. De zon gaat onder (of op?). Zij verwijst naar de volgende kaart: de Matigheid. De veer op de helm van de Dood doet aan die van de Dwaas denken en op die van het goddelijke kind op de kaart De Zon. Zo ook het paard: dood en leven zijn niet gescheiden, zij zijn de twee kanten van dezelfde munt.‘Terwijl ik naar de ruiter en de ondergaande zon keek, had ik een ingeving. Ik begreep, dat de weg van het leven uit de passen van het paard bestaat. De zon gaat op het ene punt onder en komt op een ander punt weer op, ik zag in dat zij opkomt terwijl zij ondergaat en ondergaat, terwijl zij opkomt en dat het leven bij de geboorte sterft en in het sterven wedergeboren wordt.’ (Ouspen­-sky)

Duiding
  • overgaan in een andere dimensie
  • loslaten van de binding met de materiële wereld
  • verlossing, verandering
  • je sterft ieder moment
  • verlies
  • orgasme
  • verleden tijd

Het is voorbij. Het oude sterft en iets nieuws kan in je groeien. Altijd wanneer er iets sterft ontstaat iets nieuws, zoals het zaad, dat openspringt en tot bloem wordt of de rups, die haar cocon spint en tot vlinder getransformeerd wordt. In het sterven ervaar je het deel in jezelf dat nooit dood gaat, dat altijd fris en nieuw is en steeds verandert.Kijk wat het thema dood voor je betekent, welke angsten daarmee verbonden zijn.

Reacties zijn gesloten.